Специализирана Очна Болница
За Активно Лечение - Доц. Георгиев

В процес за разработка тук

 За връзка:

 Адрес: Христо Попович 18
 Телeфони:
   052/ 69 98 98
   052/ 60 85 06
   0876 312 314
 email:sobal.georgiev@abv.bg

 Карта