Специализирана Очна Болница
За Активно Лечение - Доц. Георгиев

Адрес: гр. Варна ул. Христо Попович 18

Телефони за връзка:
      052/608 506, 638 870, 699 898

mail: sobal.georgiev@abv.bg

 За връзка:

 Адрес: Христо Попович 18
 Телeфони:
   052/63 88 70, 69 98 98
      60 85 06
 email:sobal.georgiev@abv.bg

 Карта