Диабетна ретинопатия

Диабетната ретинопатия е усложнение на диабета, което засяга задната част на окото ретината. Получава се при диабетици, страдащи от заболяването редица години. Колкото по-дълго време човек има диабет, толкова е по-голяма вероятността да се развие ретинопатията.

Не се развиват симптоми дори да имате опасни ретини промени. Поради това всички пациенти, страдащи от диабет, трябва да проверяват при очен лекар задния сегмент на очите си (ретината). Ако обаче изпитвате визуални промени, като: замъглено зрение, виждане на "плаващи" точки, ретината ви следва да бъде прегледана най-задълбочено за болестта.

Основната причина диабета да води до ослепяване, е че кръвоносните съдове на ретината започват да кървят и да пропускат течности, което възпрепятствува зрението. Повечето лекарства и инжекции, употребявани при диабетната ретинопатия, имат ограничен ефект. Необходимо е да се предприеме своевременно лазерно лечение.

Лазерна фотокоагулация. Този вид лечение е доказало ефективността си. Чрез него може да спрете развитието на болестта, но няма крайно лечение. Фотокаугулацията е метод, при който силен светлинен лъч се фокусира върху ретината. Когато той достигне ретината, светлината се абсорбира и превръща в топлина от ретиналния пигмент. Това води до изгаряне на мястото върху ретината, в резултат се разрушава ненормалните кръвоносни съдове.

Манипулацията трае около 20 минути. Лазерната фотокоагулация е симптоматично лечение. С него се спре развитието на болестта, но в резултат на диабета се получават нови недоброкачествени кръвоносни съдове, което води до периодични лазерни процедури.


millenium
Цветна снимка на засегната ретина
millenium
Как се вижда с това заболяване

 За връзка:

 Адрес: Христо Попович 18
 Телeфони:
   052/ 69 98 98
   052/ 60 85 06
   0876 312 314
 email:sobal.georgiev@abv.bg

 Карта